”Gud är sinnet med vilket jag tänker.”

Hur kan jag tänka annat än verkliga tankar?

Hur kan jag se annat än ljuset inom mig.?

Hur kan jag nå fullkomlig harmoni, absolut frid och perfekt stabilitet?

Genom att öva att stilla sjunka in i ljuset, förbi alla overkliga tankar som döljer sanningen i mitt sinne och når det eviga inom mig.