”Gud är ljuset i vilket jag ser.”

Jag sjunker djupt djupt inom
jag tänker på ljuset, finner ljuset
det fyller mig, omsluter mig
ljuset som finns inom mig
det andliga ljuset

jag tränar sinnet i att se det
ofta, ofta
jag tar med mig detta ljus
ut i världen
jag ser det i min broder
det jag ser i min broder
ser jag i mig själv.