”Gud är min Källa. Jag kan inte se åtskild från Honom.”

Och den Helige Ande är bron, vägen jag vandrar hem till Gud.

Den Helige Ande är tolken som hjälper mig att förstå.

Den Helige Ande finns inom mig, Gud har Själv placerat Honom där.

Han är Rösten som talar för Gud, jag lär mig att lyssna till Honom, att urskilja Hans Röst.

Jag kan lita på den Helige Ande i alla lägen.

Han hjälper mig att ändra min varseblivning när den är fel och galen.

Han renar den och gör mig redo för att vara den jag i sanning är.