”Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva.”

Jag släpper allt jag trodde jag var.

Jag försöker inte vara någon jag inte är.

Jag låter Gud ge mig styrka, jag tar emot Hans gåvor.

Jag är säker på att det är så! Även om jag glömmer det ganska ofta och ”travar” på i gamla mönster.

Jag har tålamod med mig själv. Jag väntar utan ängslan. Jag vet att jag är här av en anledning. Jag behöver bli medveten om mina rädslor och rätta dem.

Jag återgår till Gud genom att endast höra Hans Röst och följa den. Jag lär mig att följa den rätta vägen och att undvika den som är fel.