”Gud går med mig vart jag än går.”

Jag vet att allt ordnar sig hur det än blir.

Djupt inne i mitt inre finner jag ett lugn i Guds Närvaro.

Ingenting kan förstöra detta lugn eftersom Gud går med mig vart jag än går.

”I min Gud har jag funnit styrka,
i min Herre har jag allt.
Han har öppnat för mig en väg,
och bytt min ängslan i jubelsång,
och bytt min ängslan i jubelsång.”
Ur sånger från Taize

Jag fyller mig med ren glädje
och är rustad att möta världen
jag bjuder in den Helige Ande i mitt sinne
jag låter Honom leda mig
Han hjälper mig vakta mina tankar,
rena dem,
att tänka så som Jesus Kristus.