”Jag är välsignad som Guds Son.”

jag är lycklig, fri och frisk
jag är glad, tacksam och omtänksam

jag övar, jag övar mitt sinne
försöker precis som lektionen säger
att säga orden var 10:e minut
lyckas ibland och ibland inte

jag vill ha Guds frid
jag vill dela den för att få den
jag lyssnar inåt
på den Röst som vägleder mig
jag följer den
viss om att den leder mig hem

jag är välsignad som Guds Son
Gud skapade varje sinne
genom att kommunicera Sitt Sinne till det
en evig och oföränderlig kanal
mellan mig och Gud, dig och Gud …….
vi har allt
vi vill dela det med varandra
ty det ökar vår glädje

vi lovprisar Gud genom att vara sant hjälpsamma
och Jesus Kristus har lovat att leda oss i detta arbete
om vi bara väljer att lyssna till Hans Röst.