”Min helighet är min frälsning.”

Min sanna natur berörs inte av synd och skuld
jag visar detta genom att välsigna allt jag ser

om skuld är helvetet vad är då motsatsen?

helighet

svaret är enkelt och tydligt

Skuld är inte berättigad i någon form!

Skuld är vansinnig och saknar all grund.

Frälsning är att undkomma skulden.

En lycklig elev kan inte känna skuld för att han lär sig. En lycklig elev lär sig att skuld är ett hinder och inte fyller någon funktion överhuvudtaget.

Helighet är fritt från skuld.
Helighet är kärlek.