”Det finns ingenting min helighet inte kan göra.”

jag råder över alla ting på grund av den jag är

så mäktigt och så starkt!

allt jag behöver göra är att komma ihåg och känna igen vem jag är

att möta mig själv och mina bröder utan att döma

att inse att Gud skapade mig och dig och allt och alla

vi har allting och vi vill dela det med alla

att dela är att glädjas

att prisa Gud är att vara sant hjälpsam

jag känner mig varm
omsluten och omhändertagen
av Treenigheten
av Fadern, Sonen och den Helige Ande