”Min helighet välsignar världen.”

jag är här för att välsigna världen
ingenting annat

inte för att döma
inte för att kräva någonting
jag har allting

jag är här för att se världen
genom min egen helighet

vi är alla lika
medlemmar i samma familj
lika vackra och heliga

”Världen blir en hoppets plats, eftersom dess enda syfte är att vara en plats där hoppet om lycka kan infrias, och ingen står utanför detta hopp, eftersom världen har förenats i övertygelsen att syftet med världen är någonting som alla måste dela, om hoppet skall vara någonting mer än bara en dröm.” T 30.V.2:7-8