”Min helighet omsluter allt jag ser.”

heligheten i mitt sinne leder till ett sant heligt seende

heligheten i mitt sinne välsignar allt och alla i världen

heligheten i mitt sinne ser att jag är förenad med allt och alla

heligheten i mitt sinne gör att min varseblivning blir helig

”Du är ett enda Själv, fullständig och helad och hel, med makt att lyfta mörkrets slöja från världen, och låta ljuset i dig tränga igenom så att det kan lära världen sanningen om dig.” lektion 95.12:3