”Mitt sinne är del av Guds. Jag är mycket helig.”

jag tänker med Gud
jag låter dessa tankar lysa bort egots tankar
jag gläds åt livet

jag tar emot Guds styrka
och låter den vara i allt jag tänker och gör

jag låter den Helige Ande lysa över mig i frid
jag låter den Helige Ande lysa genom mig i kärlek

”Mirakler inträffar naturligt som uttryck för kärlek. Det verkliga miraklet är kärleken som inspirerar till dem. I den bemärkelsen är allt som kommer ut kärleken ett mirakel.” Princip nr 3