”Jag skulle kunna se frid i stället för detta.”

Att uppnå och bevara frid i mitt hjärta är anledningen till att jag läser och praktiserar denna kurs.

”Gud känner dig endast i frid, och detta är din verklighet.” T 3.IV.7:16

Jag behöver Jesu Kristi hjälp för att vägleda mig, för att hjälpa mig skilja det sanna från det falska, att skilja det som kommer från anden från det som kommer från egot.

Frid i mitt sinne börjar med mina egna tankar och växer inifrån och ut. Det är från min inre frid som en fridfull varseblivning av välden uppstår.