”Det finns ett annat sätt att se på världen.”

Jag har makten att ändra min varseblivning!

Hur ofta tänker jag: det finns ett annat sätt att se på detta,

inte tillräckligt ofta.

Jag kör på i mina gamla ”hjulspår”.

Men ju oftare jag blir medveten om att jag försöker skydda mina invanda mönster genom att ”köra på i gamla hjulspår” ju snabbare får jag uppleva glädjen i att bli medveten om att det finns ett annat sätt att se på världen.

Jag rättar mitt sinne, min varseblivning,
jag lever i en lycklig dröm,
jag gör mig redo för att låta mig lyftas av Gud.