”Jag är inte offer för den värld jag ser.”

Jag är fri!

Jag är inte slav under någonting och absolut inte under egot.

Jag betraktar mina tankar och låter dem passera en efter en utan att bry mig om dem.