”Gud är i allt jag ser eftersom Gud är i mitt sinne.”

Språngbrädan till oändligheten.

Jag dyker med huvudet före in i det okända.

Jag ser utan kroppens ögon.

Jag ser det jag aldrig sett förut.

Jag ser det som finns i mitt sinne.

Jag ser, varseblir, det jag projicerar.

Jag lär mig att se det jag vill se genom att projicera det. Jag vill se Gud, Kristus, det oskyldiga levande ljuset i alla och allting.

Jag inser att vi är förenade, vi är alla ett.

Jag tränar på att vi är alla lika, inte olika.

Mitt sinne är en spegel av mitt inre, av mitt sinne.