”Mer än någonting annat vill jag se tingen på ett annat sätt.”

Inte med kroppens ögon!

Utan med Kristi ögon.

Jag vill se ljuset som förenar alla och allting.

Jag vill se Guds syfte med alla och allting.