”Mina tankar på attack attackerar min osårbarhet.”

Att attackera och bli attackerad är samma sak.

Ingenting förutom mina tankar kan såra mig, kan attackera mig. Ingenting finns utanför mig.

Jag finner förlåtelse och får förlåtelse genom att förlåta.

Jag helas genom att hela.

”Du är ett enda Själv, fullständig och helad och hel, med makt att lyfta mörkrets slöja från världen, och låta ljuset i dig tränga igenom så att det kan lära världen sanningen om dig.” Lektion 95.12:3

”Låt inga försvar utom din nuvarande tillit styra framtiden, och det här livet kommer att bli ett meningsfullt möte med sanningen som endast dina försvar skulle kunna dölja.” Lektion 135.19:2