”Jag ser inte vad någonting är till för.”

Var rädd om dig själv, var snäll mot dig själv!

Allting är för mitt eget bästa, allting!

Det finns ett djupare syfte jag inte förstår. Jag behöver ge upp egomålen, alla de personliga intressena jag lägger i allting.

Jag vet ju inte vad någonting är till för så jag kan inte döma.

Jag värderar allting utifrån egots mål men inte en enda tanke jag tänker är helt sann.

Jag väntar, är stilla, glömmer allt jag trodde jag hörde, och kommer ihåg – jag vet inte vad någonting är till för.