”Jag kan undkomma den värld jag ser genom att ge upp tankarna på attack.”

Jag är inte fångad i den värld jag ser eftersom dess orsak kan ändras.

Varje attackerande tanke, antingen den kommer från mig eller någon annan kan ändras.

Jag kan inte fly den här världen genom att kontrollera den eller försöka ändra den. Jag flyr den genom att ändra mina tankar om den.

Jag har en hel del tankearbete att göra!

Det är inte mitt beteende jag skall ändra utan mina tankar och jag måste vara villig att ändra dem.

”Du måste ändra ditt sinne, inte ditt beteende, och detta är n fråga om villighet. Du behöver ingen vägledning annat än på sinnets nivå. Rättelse hör endast hemma på den nivå där förändring är möjlig. Förändring innebär ingenting på symtomets nivå, där den inte kan vara verksam.” T 2.VI.3:4-7

Låt ljuset i den Helige Ande skina på alla och allting och se att detta ljus skiner i oss alla och bara längtar efter att få skina.