”Det jag ser är en form av hämnd.”

Jag ser en värld som är förgänglig och världen jag ser är en bild av min egen inbillning. Jag har målat bilden själv och om jag målar den med attackerande tankar och projicerar dem på världen ser jag en form av hämnd.

ända till dess jag är villig att se på ett annat sätt!!!

Jag ser det jag tror är där och jag tror att det är där för att jag vill att det ska vara där.

”Du som fortfarande tror att du lever i tiden och inte vet att den är borta, dig fortsätter den Helige Ande att ledsaga genom den oändligt lilla och vettlösa labyrint som du fortfarande varseblir i tiden, fastän den sedan länge är borta.” T 26.V.4:1

”Låt Kristus i dig tolka åt dig, och försök inte begränsa det du ser genom små trångsynta övertygelser som är ovärdiga Guds Son.” T 11.VI.3:9

”Miraklet är ett uttryck för en inre medvetenhet om Kristus, och accepterandet av Hans Soning.” Princip nr 44