”Jag är fast besluten att se tingen på ett annat sätt.”

Utan vrede i någon form.

En svag antydan till irritation är en slöja som lagts över ett våldsamt ursinne.

Det finns ingen rangordning av vrede. Ingen vrede är mer rättfärdigad än andra. Ingen vrede är rättfärdigad.

All vrede bottnar i rädsla. Rädsla som egentligen inte finns, den är en illusion påhittad av mig.

Jag arbetar med att göra mig fri från rädsla, med att återställa rättsintheten i mitt sinne.

Jag arbetar med att förstå vad som är värdefullt och att välja det i alla lägen.

Jag sorterar, sorterar bort det falska från det sanna.

Jag ser på det Gud har skapat med kärlek och jag ser att jag är Hans medskapare.

Ingen som lever i rädsla är verkligt levande. Det bästa i livet är gratis och oändligt.