”Jag är fast besluten att se.”

Jag vill byta ut mitt invanda sätt att se och bedöma allting mot Kristi sanna seende som är fridfullt och accepterande.

Jag vill ha frälsning. Jag vill vara lycklig. Jag vill ha frid.

Jag tar tacksamt emot dagens lektion och dess uppmaning till mig att varje halvtimma påminna mig om att jag vill se allting på ett annat sätt.

”Frälsningen är återfödelsen av tanken att ingen kan förlora för att någon annan skall vinna.” T 25.VII.12:1

Jag bevakar mina tankar.

Jag ser vilken makt mina tankar har.

Jag har respekt för sann orsak och verkan, tanken är orsak, varseblivningen är verkan.

Alla problem och konflikter löses med kärlek, jag ser problemet och ser att en rättelse behövs.