”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar.”

Det finns inga privata tankar.

Alla sinnen är förenade och det finns ingen rangordning i någonting – allting är lika.

Jag tränar i att bli medveten om vad jag tänker, speciellt de tankar jag inte vill ha. Jag applicerar dagens idé på mina oönskade tankar, det hjälper mig att sluta tänka dem.

Orsak och verkan hänger ihop, de sker i princip samtidigt men tanke är orsak och varseblivning är verkan. Jag ser det jag tänker och jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av det jag tänker och ser.

Jag är ansvarig för det jag tänker och jag kan när som helst ändra mina tankar.

Jag låter inte egot lura mig att tro att jag är ett offer för det jag ser, att vända på orsak och verkan och få mig att tro att det jag ser bestämmer mina tankar.

Sinnen är förenade. Allt jag tänker påverkar hela världen. Så låt mig tänka fridfulla, kärleksfulla, förlåtande och helande tankar.

Det är min allra viktigaste uppgift att vakta mina tankar, att vårda dem, att hela mig själv och hela världen.