”Jag ser inga neutrala ting.”

Tankarna kommer alltid först.

Jag ser det jag tänker och mina tankar är inte neutrala.

Det jag ser med kroppens ögon lever inte, finns inte, är en illusion.

Detta är vad jag behöver lära mig;
att skilja på sant och falskt.
att inse att det finns två tankesystem i mitt tudelade sinne.

De galna felaktiga tankarna jag tänker med egot,
de lyckliga rätta tankarna jag tänker med Gud.

De är så många och de flesta är onödiga, helt enkelt galna.

Jag blir rädd och känner skuld och då vet jag att jag har tänkt fel.

”Mirakler går bortom kroppen. De är plötsliga skiften bort från den kroppsliga nivån in i det osynliga. Det är därför de helar.” Princip nr 17