”Jag har inga neutrala tankar.”

Alla mina tankar har effekter. De producerar antingen rädsla eller kärlek, antingen krig eller fred.

Vilken kraftfull lektion!

Allting jag ser är resultatet av mina tankar.

Jag tränar mitt sinne i att tänka sanna tankar med Gud, kärleksfulla tankar.

Jag vaktar mitt sinne och mina tankar, jag tittar på dem och ser att jag ofta tänker rädda, felaktiga tankar.

”Om jag försvarar mig attackeras jag. Men i min försvarslöshet kommer jag att vara stark, och jag kommer att lära mig vad mina försvar döljer.” lektion 135.22:4-5

Vi behöver varandra. I tiden existerar vi för varandra. Älska din nästa som dig själv. Se fullkomligheten hos din nästa även om du inte kan se den hos dig själv.