”Mina tankar är bilder jag har gjort.”

Allting är bara ord som snubblar ut ur min mun. Orden i sig betyder ingenting!

Det är bara deras källa som har någon betydelse. Varifrån kommer ordet, tanken, handlingen?

Kommer de från ljuset och kärleken inom mig? Kommer de från Gud, min Fader och från Hans Son som finns överallt?

Detta är det enda jag behöver tänka på!

Jag behöver göra en klar och tydlig åtskillnad mellan det som är skapat och det som är gjort.

Mitt misstag är att jag tror att jag har gjort någonting över huvud taget. Sanningen är att allt som är verkligt är skapat av Gud med mig som medskapare.

Min allra största uppgift är att acceptera Soningen för mig själv, att acceptera till fullo att det finns ingen synd eller skuld över huvud taget. Jag inser och erkänner detta undan för undan när jag ser att allt jag ser, tänker, tolkar, bedömer och dömer är bilder som jag i mina tankar har gjort.

”Det finns ingen gåva som Fadern ber dig om förutom att du i hela skapelsen endast ser den strålande härligheten i Hans gåva till dig.” T 29.V.5:1

Motsatsen till kärlek är rädsla, men det som är allomfattande har ingen motsats.