”Mina meningslösa tankar visar mig en meningslös värld.”

Jag vänder på orsak och verkan!

Jag är inte ett offer för den yttre värld jag ser. Det jag ser är det jag tänker och jag projicerar mina tankar på världen. Jag kan när som helst ändra mina tankar.

Försök inte förändra världen, ända i stället ditt sätt att se på världen!

Jag tar kommando över mitt sinne och ser att det innehåller grunden för frid och frihet och avslappning.

”Jag är ansvarig för det jag ser. Jag väljer de känslor jag upplever, och jag bestämmer det mål jag vill uppnå och allt som tycks hända mig ber jag om och får som jag har bett om.” T 2.II.2:3

”Det kommer en tid när alla bilder har försvunnit, och du kommer att förstå att du inte vet vad du är. Det är till detta oförseglade och öppna sinne som sanningen återvänder, oförhindrad och obunden. Där bilder av självet har lagts åt sidan uppenbaras sanningen exakt så som den är.” T 31.V.17:24

”Ditt sinne kan vara besatt av illusioner, men anden är evigt fri.” T 1.IV.2:8