”Mitt sinne är helt upptaget av tankar från det förgångna.”

Jag ser egentligen ingenting.

Det jag ser är en yttre bild av mina tankar, av mitt inre tillstånd.

Jag är tom. Jag vet ingenting. Jag ser ingenting.

Sant seende – vad är det?

Först måste jag bli varse det som inte är sant seende, det som hindrar mig att se med Kristi sanna ögon.

Jag tar ett steg tillbaka och tittar på mina tankar och ser att det verkligen stämmer. Mitt sinne är helt upptaget av tankar från det förgångna, och det jag ser är en yttre bild av mina tankar.

Jag är villig att släppa dem, en efter en, jag är villig att se att de betyder ingenting, de är baserade på det förgångna och det är inte nu och det är inte här.

”Det kommer en tid när alla bilder har försvunnit, och du kommer att förstå att du inte vet vad du är. Det är till detta öppna och oförseglade sinne som sanningen återvänder, oförhindrad och obunden. Där bilder av självet har lagts åt sidan uppenbaras sanningen exakt så som den är.” T 31.V.17:2-4