”Jag ser bara det förgångna.”

Fångad av tiden.

Varför är det så intressant att se tillbaka?

Att utgå från att allting är baserat på det som varit.

Samma gamla visa, om och om igen.

Jag vill inte vara fast i en tanke om det som varit!

Jag vill bara vara här och nu.

Jag vill födas på nytt varje ögonblick. Jag vill födas i anden utan kroppen, befriad från det förgångna och tiden.

Jag ber den Helige Ande visa mig vad allting är till för.

Jag ber den Helige Ande – led mig.

”När din frid hotas eller störs på något sätt, säg då till dig själv:
Jag vet inte vad någonting, inklusive detta, innebär. Och därför vet jag inte hur jag skall reagera på det. Och jag kommer inte att använda min egen tidigare inlärning som det ljus som vägleder mig nu.” T 14.XI.6:6-9