”Jag är upprörd därför att jag ser någonting som inte finns.”

Jag påminner mig om mitt ursprungliga tillstånd!

Jag är Guds verk, värd att älskas, kärleksfull i allt, fri att frälsa världen.

”Anden är i ett tillstånd av nåd för evigt. Din verklighet är endast ande. Därför är du i ett tillstånd av nåd för evigt.” T 1.III.5:4-6

All min upprördhet – stor eller liten – kommer från saker som inte finns. Bara det Gud har skapat är verkligt, och ingenting som Gud har skapat är upprörande. När jag känner mig upprörd kan jag säga till mig själv – jag är upprörd därför att jag ser någonting som inte finns.

”Att öppna de blindas ögon är den Helige Andes uppdrag, för Han vet att de inte har förlorat sitt sanna seende utan endast sover.” T 12.VI.4:2

”Mirakler är ett slags utbyte. Liksom alla uttryck för kärlek, vilka alltid är mirakulösa i sann bemärkelse, vänder utbytet på de fysiska lagarna. De för med sig mer kärlek till både givaren och mottagaren.” Princip nr 9