”Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror.”

Allting handlar om att släppa taget om mina invanda mönster om min tro att jag vet och kan allting.

Jag släpper taget om det jag ser

Jag släpper taget om den mening allting har för mig

Jag släpper taget om att jag förstår

Jag släpper taget om mina tankar

Jag släpper taget om hela mitt tankesystem

Världen är inte längre min fiende för jag har valt att vara dess vän.

Det finns inga små upprördheter. De är alla lika, de stör alla min frid. Lektionen ber mig inte att inte vara upprörd. Den ber mig att se att dessa känslor sker inte av den anledning jag tror.

Jag släpper dem till sist, men först måste jag verkligen se att det är jag själv som projicerar dem på världen jag ser.

”Om jag försvarar mig attackeras jag. Men i försvarslösheten kommer jag att vara stark, och jag kommer att lära mig vad mina försvar döljer.” Lektion 135.22:4-5

”Det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler. Det ena är inte ”svårare” eller ”större” än det andra. De är alla detsamma. Alla uttryck för kärlek är maximala.” Mirakelprincip nr 1