”Dessa tankar betyder ingenting. De är som de ting jag ser i det här rummet.”

Jag iakttar mina tankar. Jag noterar varifrån de kommer. De allra flesta är totalt meningslösa och det spelar ingen roll om de är s.k. ”goda” eller ”onda”. Jag behöver dem inte.

Tankar jag tänker med Gud är de enda tankar jag vill ha, jag behöver. Tankar av ren glädje, frid och gränslös befrielse.

Jag tränar mitt sinne i att se alla och allting i världen på ett annat sätt.

Svaret finns inom mig i form av den Helige Ande som hjälper mig att skilja meningslösa tankar från dem som är meningsfulla.

De meningsfulla tankarna som jag tänker med Gud, dem vill jag dela med dig.