”Jag förstår ingenting av det jag ser i det här rummet.”

Det jag ser för första gången är fritt från gamla invanda omdömen.

För att lära mig ett helt nytt seende måste jag släppa alla gamla idéer om att jag vet.

Jag låter den Helige Ande visa mig ett nytt seende genom att repetera – jag förstår ingenting av det jag ser, jag vet inte vad detta betyder.

Från att tro att jag förstår allting lär jag mig att jag förstår ingenting.

Ganska skönt, det är bara att hänga med och ha tillit.

Ingenting som används för att hela innebär någon ansträngning att göra någonting över huvud taget. Det är en insikt att jag inte har några behov som innebär att någonting måste göras.