”Jag har givit allt jag ser all den mening som det har för mig.”

Så skönt det är att läsa dessa ord.

Jag kan ändra mina tankar, ord och gärningar när jag vill.

Jag behöver inte tänka, säga eller göra någonting av mig själv.

Jag låter mig ledas av Rösten som talar för Gud, som finns inom mig.

Ingenting är svårt, ingenting är svårare än något annat, allting är detsamma.

Jag tar bort de blockeringar som hindrar min medvetenhet om kärlekens närvaro.

Ingenting verkligt kan hotas.

Ingenting overkligt existerar.

Häri ligger Guds frid.