”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

När du vill ha kärlek kommer du inte att se någonting annat.

Guds Kärlek omsluter mig på alla sidor och Jesus Kristus säger att Han aldrig kommer att lämna mig.

”Det har aldrig funnits ett ögonblick i vilket Guds Son kunnat förlora sin renhet.”
T 15.I.15:1

”Jag är som Gud skapade mig. Hans Son kan inte lida. Och jag är Hans Son.”
T 31.VIII.5:2-4

Gott Nytt År 2015. Detta heliga år vill jag ge till Dig min Gud. Jag vill se Kristus i alla levande ting i världen och jag vill dela detta seende med dig.

”Mirakler inträffar naturligt som uttryck för Kärlek. Det verkliga miraklet är kärleken som inspirerar till dem. I den bemärkelsen är allt som kommer ut kärlek ett mirakel.”
Princip nr 3