”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Jag är inte ensam. Min Gud går med mig vart jag än går. Han har sänt mig den Helige Ande som min vän och följeslagare.

Jag lär mig att följa Honom och lita till att Han leder mig hem till Gud. Jesus Kristus finns alltid vid min sida, Han finns i alla mina bröder.

Och om jag är villig och uppmärksam skall jag få svar på alla mina frågor. Jag skall få veta vad jag skall göra, vart jag skall gå och vad jag skall säga i alla lägen.

Kompassen är inställd!

”Ett mirakel går aldrig förlorat. Det kan beröra många människor som du inte ens har mött, leda till förändringar som du inte kunnat drömma om i situationer som du inte ens är medveten om.” Princip nr 45