”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Vad kan jag göra annat än att följa Dig i allt, min Fader. Lyssna till Rösten som talar för Gud, till den Helige Ande.

Kristi styrka i mig skall visa mig vägen och jag skall välja den i varje ögonblick.

När jag frestas att välja min svaghet skall Jesus Kristus säga till mig – välj igen, och jag skall välja igen, jag skall välja Kristi styrka i mig.