”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den Som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Så enkelt det är;

mitt enda uppdrag är att förlåta världen. Du, min Gud, förser mig med allt jag behöver för detta uppdrag. Det jag får av Dig ger jag till min broder, till världen.

Jag ser att det finns ingen synd, bara misstag som också innehåller Rättelse av dem om vi bara är villiga att se och erkänna illusionen för vad den är – ingenting och osann.

Jag väljer sanningen i stället. Sanningen att vi alla är så som Gud skapade oss, lika mycket värda, alla ett i kärlek och ljus.