”Detta heliga ögonblick vill jag ge till Dig. Må Du vara Den som leder, för jag vill följa Dig, viss om att Din ledning skänker mig frid.”

Jag ger varje ögonblick till den Helige Ande och ber Honom ta över och leda mig på vägen hem till Gud säker om att Han leder mig till frid och lycka.

Jag stannar med Gud en stund i tystnad varje dag och kommer ihåg Gud genom att förlåta mina bröder och dela Guds verklighet med alla.