”Frid vare med mig, Guds helige Son. Frid vare med min broder, som är ett med mig. Låt hela världen välsignas med frid genom oss.”

Jag finner Guds frid inom mig. Det är där den finns.

Jag delar den med min broder och tillsammans delar vi den med världen.

Vi skapades heliga och förblir heliga.

Utan ängslan i fullkomlig frid så är våra sinnen välmenande och utsträcker frid och kärlek.