”Guds svar är en form av frid. All smärta helas; all förtvivlan ersätts med glädje. Alla fängelsedörrar öppnas. Och all synd förstås som endast ett misstag.”

Det är vad jag vill ha. Jag vill ha Guds frid.

Jag vill inte ha konkreta ting.

Jag vill ha en upplevelse.

Jag vill ha Guds frid.

Hjälp mig att förlåta, för jag vill ha frid.

” Det är den enda inriktning som vi söker idag, när vi förenar våra önskningar med varje hjärtas behov, med varje sinnes rop, med hoppet som ligger bortom förtvivlan, med kärleken som attacken vill dölja, med broderskapet som hatet har försökt att söndra, men som fortfarande är som Gud skapade det, kan vi med en sådan Hjälp bredvid oss misslyckas i dag, när vi ber att Guds frid skall ges till oss.” Lektion 185.14:2

”Men undanta ingen från din kärlek, för då kommer du att gömma en mörk plats i ditt sinne dit den Helige Ande inte är välkommen.” T 13.III.9:2