”Inget rop på Gud kan undgå att höras, inte heller lämnas obesvarat. Och detta kan jag vara säker på; Hans svar är det enda svar jag verkligen vill ha.”

Gud älskar mig så mycket att Han alltid hör och alltid svarar mig och ger mig det svar jag vill ha. Jag varseblir inte mitt eget bästa.

Jag lär mig att lyssna till Rösten som talar för Gud och att förstå att Rösten har alla svar även om egot inte håller med.

I stillhet tar jag emot min Faders ord, Han, bara Han, vet vad jag behöver. Jag själv är ingenting, mitt Själv, mitt högre jag, är allt och alltid i direktkontakt med Gud.

Jag har byggt upp min självbild under mina år på jorden. Den Helige Ande skall hjälpa mig att omtolka den, göra den ogjord. Den är bara en bild av mig själv. Det kommer en dag när alla bilder försvinner och jag förstår att jag inte vet vem jag är. Sanningen om vem jag är skall berätta för mitt Själv vem jag är.