”Sanningen svarar på varje rop från oss till Gud genom att först svara med mirakler, och sedan återvända till oss för att vara sig själv.”

Vi finner vår väg till Gud genom våra bröder, genom förlåtelse.

Vi ser Kristus först i vår broder sedan i oss själva.

Det är i vår vardag, i vårt dagliga liv som vi har oändliga tillfällen att praktisera förlåtelse och ge och ta emot mirakler.

Förena dig med din broder och du förenas med Gud. Vägen till Gud går genom din broder.

”Gud vet att Hans Son är lika oförvitlig Som Han Själv, och du närmar dig Honom genom att uppskatta Hans Son.” T 11.IV.7:2