”Sjukdom är endast ett annat namn för synd. Helande är endast ett annat namn för Gud. Mirakler är således ett rop på Honom.”

Namnet Gud helar. Det Gud står för helar – kärlek och fullkomlighet och Etthet helar.

Livet är en Fest!

Allting är underbart om jag ser allting från den ljusa sidan, som Monte Pyton sa.

Det finns en mening med allt som sker även om jag inte ser den med en gång. Alla vägar bär hem till Gud.

Jag ber Gud; gör 2015 annorlunda genom att göra så att det blir detsamma.

Det är på tankens nivå, orsakens nivå, jag helas. Kroppen är betydelselös. Den liksom bara hänger med. När jag tänker med Gud kommer min kropp att tjäna den Helige Andes syften. Jag identifierar mig med Gud som Hans Son. Jag är inte en kropp, jag är fri.

Lär mig att alltid ropa på Gud.Låt mig öppna mitt hjärta för oskulden, för vänlighet, för barmhärtighet. Låt helande bli min funktion, för mig själv och för andra. Låt mig komma ihåg detta i varje möte.

”Du kan inte gå in i verkliga relationer med någon av Guds Söner om du inte älskar dem alla och älskar dem lika mycket. Kärleken är inte speciell.” T 13.X.11:1-2