”Det finns inget slut på den frid och glädje och alla de mirakler som jag kommer att ge när jag accepterar Guds ord. Varför inte idag?”

Låt mig vara den mänskliga rörelsen av det gudomliga syftet.

Kristus vill vara Sig Själv i mig. Kristus i mig ser Kristus i alla utan urskiljning.

Egot som gjorde världen och kroppen som en attack mot Gud vill använda världen att glömma Gud.

Det finns så otroligt många frestelser som vi kan fastna i och som får oss att glömma varför vi är här.

När jag tänker på allt elände, all smärta och ondska i världen kan jag känna mig liten och hjälplös. Det är vad egot vill.

Men jag slutar inte upp att se. Jag gör så gott jag kan. Jag dömer inte. Jag ser att i varje tanke, ord och gärning har jag något att lära.

Jag är här för att spegla Guds Kärlek. Jag är här för att se oskuld, att se Kristus i alla mina bröder. Jag är här för att välsigna alla och be dem dela min frid och glädje.