”Vi står tillsammans Kristus och jag, i frid och i visshet om syftet. Och i Honom är Hans Skapare så som Han är i mig.”

Kristus och jag står tillsammans denna vackra morgon då solen sköljer sina strålar över naturen. Vi är förenade i kärlek och Gud är i oss båda.

EKIM leder mig till kunskapen om att jag har inget själv förutom Kristus i mig och min broder har inget själv förutom Kristus i honom.

Ibland tvivlar jag, det är som om båten har lämnat mig på stranden. Men jag fortsätter att läsa och praktisera EKIM:s budskap och en dag är jag till fullo med på båten och jag har inget själv förutom Kristus i mig.

Den Helige Ande skall guida mig genom mina tvivel och smärtor som jag tror är verkliga. Han finns alltid för mig, jag är i trygga händer. Jag lär mig att endast lyssna till Hans Röst och följa den.

Gud sa till Sin Son vid Sonens födelse:
” Du är för evigt älskad av Mig och Jag av dig. Var lika fullkomlig som Jag för du kan aldrig vara åtskild från Mig.” T 28.VI.6:4