”Min syndfrie broder är min vägledare till frid. Min syndige broder är min vägledare till smärta. Och den jag väljer att se kommer jag att se.”

Hur ser jag på min broder?

Är jag villig att se min broder som syndfri?

Det gäller alla! Jag väljer!

Och till dess jag är villig att se alla som syndfria finns det ingenting den Helige Ande kan göra för mig. Han går inte emot min vilja! Jag kan stanna i min smärta av oförlåtelse så länge jag önskar.

Därför inkluderar planen mycket specifika kontakter som måste etableras för varje Guds lärare. Det finns inga tillfälligheter i frälsningen. De som skall mötas kommer att mötas, eftersom de tillsammans har potentialen för en helig relation. De är redo för varandra.

Guds Son är utan skuld och vi är alla Guds Son och när jag har lärt mig denna lektion till fullo är världen jag ser upplyst av hopp och glänser av mild vänlighet.