”Mirakler speglar Guds eviga Kärlek. Att erbjuda dem är att minnas Honom, och genom minnet av Honom rädda världen.”

Jag övar att se bortom kroppen. Jag övar att se bortom alla begränsningar. Jag övar att se att vi alla är ett förenade i Gud.

Jag ber; hela mina tankar, rätta mitt sinne!

”Du har nått slutet på en mycket gammal resa, och inser ännu inte att den är över. Du är fortfarande medtagen och trött och ökendammet tycks fortfarande grumla dina ögon och förblinda dig. Men Han som du välkomnade har kommit till dig, och vill välkomna dig. Han har väntat länge på att få ge dig detta. Ta emot det nu av Honom, för Han vill att du skall känna Honom. Endast en liten mur av damm står fortfarande kvar mellan dig och din broder. Blås lätt på den med ett lyckligt skratt, och den kommer att falla ihop. Och gå in i den trädgård som kärleken har ställt i ordning åt er båda.” T 18,VIII.13