”Jag har ingen orsak att känna vrede eller rädsla, för Du omsluter mig. Och i varje behov jag varseblir är Din nåd allt jag behöver.”

Fullkomlig frid och glädje och trygghet omsluter mig som det finaste, varmaste och gyllene ljus. Det skiner i mig och på allt och alla.

”Jag vill se på världen som den är, och se den som en plats där Guds Son finner sin frihet.” Lektion 57.3:6