”Vrede måste komma från dömande. Dömande är det vapen jag använder mot mig själv för att hålla miraklet borta från mig.”

Jag måste sluta döma och förena mig med min broders sinne i stället.

Vill jag vara lycklig eller vill jag ha rätt?

Låt mina illusioner om hur allting är ersättas av sanningen.

Låt inte mitt dömande hålla miraklerna borta.

Hjälp mig Helige Ande när jag inte vet mitt bästa.

Jag lyssnar till Rösten som talar för Gud och Den skall visa mig hur jag rättar mitt sinne.